11.05.2016.

11 May

#ONE su uspešne, #ONE su primer za sve, #ONE su žene.

Uprkos napretku na zakonodavnom i institucionalnom nivou, ravnopravnost žena i muškaraca još uvek nije ostvarena, naročito se ovo vidi pri zapošlјavanju. Podaci kojima raspolažu pojedine državne institucije i nezavisna državna tela, kao i rezultati istraživanja koja su do sada sprovedena pokazuju da se žene i dalјe nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce, i

Opširnije