O nama

Istorijat

Udruženje za mlade Srbije (UMS) je svoj rad započelo 2001. godine i od tad ga zasniva na jedinstvenim radionicama za mlade.

Kao i bilo koja druga uspešna organizacija, Udruženje za mlade Srbije (UMS) je prolazilo periode adaptacije i transformacije, koje su dovele do toga da je UMS danas – sveobuhvatni centar kreativnosti, entuzijazma i autentičnog stila, koji postavlja standarde preko svojih članova već genercijama.

Udruženje za mlade Srbije (UMS) je proširio polje delovanja te se danas bavi realizacijom projekata i organizacijom različitih aktivnosti za mlade.

Udruženje za mlade Srbije (UMS) sarađuje sa svim velikim TV i radio stanicama, novinskim kućama, marketinškim agencijama i produkcijama. Takođe, Udruženje za mlade Srbije (UMS) uzima učešće u mnogim značajnim scenskim i medijskim kao i filmskim i muzičkim projektima.

Resursi

Pored iskustva koje UMS ima u implementaciji programa namenjenih mladima, UMS raspolaže značajnim resursima u pogledu opreme, osoblja, prostornih i tehničkih kapaciteta za realizaciju medijskih projekata.

Projekti

Udruženje za mlade Srbije je do sada realizovalo projekte za mlade u partnerstvu sa mnogim relevantnim zainteresovanim strana u oblasti rada sa mladima:  Ministarstvom omladine i sporta Republike, Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike,  Kancelarijama za mlade, Udruženjima mladih i za mlade i druge institucije i organizacije koje se bave pitanjima mladih.

Misija

Udruženje za mlade Srbije doprinosi uspostavljanju i razvoju programa i projekata za mlade u oblasti obrazovanja, kulture i informisanja, kako bi se doprinelo ličnom i profesionalnom razvoju mladih i ukupnom razvoju društva u Republici Srbiji.

Ciljevi

 • unapređivanje položaja i aktivnog učešća mladih u društvu, učešća u donošenju odluka, informisanja, prava na jednake šanse;
 • unapređenje jednakosti i tolerancije kod mladih i među mladima;
 • informisanje mladih i drugih građana o aktivnostima i programima za mlade kao i o društveno važnim dešavanjima;
 • rad na boljoj informisanosti i emancipaciji mladih;
 • koordiniranje domaćih i međunarodnih programa i projekata za inkluziju i unapređenje položaja mladih iz marginalizovanih grupa;
 • Razvija savremenu produkciju, doprinosi razvoju kreativnosti i inovativnosti, (vizuelna umetnost, muzika, multimedija, umetnost u javnom prostoru, scenska i književna umetnost);
 • Produkcija igranih, dokumentarnih i namenskih filmova, TV serija, reklama i muzičkih spotova, kao i produkcija svih drugih vidova audio vizuelnih sadržaja sa ciljem informisanja mladih i drugih građana o temama od značaja za mlade;
 • unapređenje aktivnosti dece i omladine u oblasti kulture, obrazovanja glumaca, plesača i ostalih umetnika kao i njihovo povezivanje u jedinstvenu interdisciplinarnu oblast;
 • pospešivanje i usklađivanje aktivnosti dece i omladine na ostvarivanju razvoja delatnosti vezanih za modu, glumu, ples, kulturu i obrazovanje;
 • organizovanje stručnog rada na edukaciji članstva kao stručnog kadrovskog potencijala u oblasti koja je predmet delovanja ovog udruženja;
 • zastupanje profesionalno-statusnih intresa članova udruženja;
 • i druge aktivnosti u funkciji definisanih ciljeva.