Održan okrugli sto „Učinimo dečiji rad vidljivim i borimo se protiv nјega“

AktuelnoComments are off

Okrugli sto „Učinimo dečiji rad vidljivim i borimo se protiv nјega“ održan je 25. novembra 2016. godine u organizaciji Udruženja za mlade Srbije. Učesnici skupa, organizovanog u okviru projekta „Učinimo dečiji rad i borimo se protiv njega“, koji je podržalo Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja,  okupili su se kako bi  razmenili iskustva, saznanja i predstavili  planirane aktivnosti na polјu zaštite dece od radne eksploatacije.

Cilј skupa bio je da se na zaokružen i sveobuhvatan način prikaže aktuelan angažman svih prisutnih relevantnih aktera u ovoj oblasti. Tako je Valentina Anđelković, predstavnica  Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja dala prikaz nadležnosti Ministarstva u ovoj oblasti na nacionalnom nivou,  dok je Olivera Simendić iz Gradskog centra za socijalni rad informisala prisutne o postupanju stručnih radnika iz Centara za socijalni rad kada se radi o konkretnom slučaju nezakonitog dečijeg rada (npr. prošnja i drugi oblici rada na ulici). Milica Đorđević, nacionalna koordinatorka CLEAR projekta koji Međunarodna organizacija rada sprovodi u Srbiji, govorila je o aktivnostima i planovima za narednu, 2017. godinu koji će se, u okviru projekta, sprovoditi u saradnji s institucijama sistema na svim nivoima, a u cilјu unapređenja položaja jedne od najugroženijih kategorija stanovništva – dece izložene siromaštvu i radnoj eksploataciji. Marko Tošić, izvršni direktor Centra za prava deteta predstavio je rad ove organizacije, dok su, ispred Centra za integraciju mladih, rad Dečijeg informativno-kulturnog servisa prikazali Ana Mitić, Dimitrije Čabarkapa i Petar Marković, uz podršku koordinatorke Servisa Jelene Paunović.

Potom je usledila diskusija, u kojoj su aktivno učestvovali prisutni predstavnici Unije studenata socijalnog rada Fakulteta političkih nauka i opštinskih odelјenja Gradskog centra za socijalni rad.