Partneri

Kanc. za ljudska i manjinska prava
Savet Evrope
Opština Novi Beograd
Telekom Srbija
Tvoja Srbija
Merkator S
Artimedia
Ministarstvo omladine i sporta
Sky Music Center
RTV Pink
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja