Informisanje kroz medijsku kampanju

Projekat je imao za cilj da, medijskom kampanjom za promociju usluge socijalne zaštite „Predah“ utiče na povećanje dostupnosti usluge direktnim korisničkim grupama – deci i mladima sa invaliditetom i njihovim porodicama.

Usluga je bila promovisana u javnosti kroz javne debate na okruglim stolovima, edukativne radionice za pružaoce usluga, informativne priloge koji su se emitovali u elektronskim medijima i edukativno-promotivni materijal. U tu svrhu snimlјena su tri informativna priloga, koja su se, u dogovoru s određenim medijskim kućama, kontinuirano emitovala.

Promotivni materijal u formi lifleta, koji sadrži informacije o usluzi „Predah“, je pripremlјen i distribuiran lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama, donatorima i dr. Na tematskom okruglom stolu diskutovano je o sadržini i strukturi ove usluge, značaju njenog uspostavlјanja i razvijanja za funkcionisanje sistema socijalne zaštite u celini, a posebno na lokalnom nivou, dosadašnjim iskustvima i preprekama s kojima su se lokalne samouprave suočavale, kao i primerima dobre prakse u ovoj oblasti.

Jedna edukativna radionica organizovana je za pružaoce usluga (NVO organizacije), kako bi se upoznali s mogućnostima sadržinskog unapređenja usluge, a u skladu s njenom strukturom definisanom jasno uspostavlјenim standardima.

Projekat je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.