#ONE – povećanje vidlјivosti i promovisanje pozitivnih modela rodne ravnopravnosti u društvu

Uprkos napretku na zakonodavnom i institucionalnom nivou, ravnopravnost žena i muškaraca još uvek nije ostvarena, naročito se ovo vidi pri zapošlјavanju. Podaci kojima raspolažu pojedine državne institucije i nezavisna državna tela, kao i rezultati istraživanja koja su do sada sprovedena pokazuju da se žene i dalјe nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce i da se suočavaju sa različitim formama diskriminacije: prisutan je ekstremno nizak stepen zastuplјenosti žena na rukovodećim pozicijama, dobro plaćenim i prestižnim poslovima; nasleđeni su stereotipi u izboru zanimanja, te podela na „muška” i „ženska” zanimanja; žene imaju znatno niže zarade u poređenju sa muškaracima.[1]

Sa cilјem da se dâ doprinos smanjenju diskriminacije žena u radnim odnosima, razbiju stereotipi o muškim i ženskim poslovima, unapredi jednakost i ravnopravnost polova, ali i osnaže i motivišu mlade žene gledatelјke televizije, Udruženje za mlade Srbije realizovalo je projekat „#ONE – povećanje vidlјivosti i promovisanje pozitivnih modela rodne ravnopravnosti u društvu“, u okviru koga je kreiran serijal od 4 emisije tokom kojih su intervjuisane predstavnice uspešnih žena u Srbiji iz različitih sfera. Sagovornice u emisijama govorile o svojim trenutnim dostignućima, preprekama i razvojnom putu, i na taj način inspirisale gledatelјke i zajednicu i možda nekome postale uzor. Projekat je podržao medij sa nacionalnom frekvencijom RTV Pink, koji je emitovao emisije, kao i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije koja je obezbedila sredstva za finansiranje aktivnosti.

[1] Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Bejan Šaćiri: Istraživanje „Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji“, Beograd, 2012. http://www.vds.org.rs/File/Diskriminacija%20zena%202012.pdf

Disclaimer #ONE