UMS organizuje okrugli sto “Učinimo dečiji rad vidlјivim i borimo se protiv njega”

AktuelnoComments are off

Udruženje za mlade Srbije sprovodi projekat „Učinimo dečiji rad vidlјivim i borimo se protiv njega“ uz podršku Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja. Cilј projekta jeste podrška suzbijanju dečijeg rada, kroz informativnu kampanju, koja bi ovaj problem učinila vidlјivim i društveno prepoznatim tako što će biti komuniciran u javnosti kroz debatu na okruglom stolu i informativne priloge koji će se emitovati putem medija i sadržaće najvažnije informacije o metodama i mehanizmima za suzbijanje dečijeg rada i dosadašnjim iskustvima u ovoj oblasti.

Na okruglom stolu koji će se održati 25. novembra 2016. godine, sa početkom u 14.00 časova predviđeno je prisustvo predstavnika resornog ministarstva, relevantnih institucija i organizacija i stručnih pojedinaca iz oblasti socijalne zaštite.

Planirano je da tokom dvosatnog skupa budu obrađene sledeće teme:

  • Normativni okvir za postupanje u slučajevima dečijeg rada – Valentina Anđelković, viši savetnik u Odelјenju za upravno nadzorne poslove u oblasti porodično pravne zaštite, šef Odseka za drugostepeni postupak i nadzor, Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Suzbijanje radne eksploatacije dece/načini postupanja, uloga timova koja se bave „decom ulice“ – Vladimir Ilić, direktor, Gradski centar za socijalni rad, Beograd
  • Aktivnosti Međunarodne organizacije rada u Srbiji (CLEAR projekat) – Milica Đorđević, nacionalni koordinator CLEAR projekta
  • „Program „Deca ulice“ – Marko Tošić, izvršni direktor, Centar za integraciju mladih
  • „Prava deteta u Srbiji iz ugla dece i mladih- klub mladih – Dečiji informativno kulturni servis, pri Centru za prava deteta“ – Dimitrije Čabarkapa i Petar Marković

Pozivamo Vas da nam se pridružite i aktivno učestvujete na okruglom stolu koji je još jedna od aktivnosti u mesecu u kojem se obeležava Svetski dana deteta.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, molimo Vas da potvrdite prisustvo elektronskim putem na mejl adresu: office@ums.org.rs, najkasnije do ponedelјka, 21. novembra.