Smanjenje nezaposlenosti mladih kroz obuke za deficitarna zanimanja i zapošljavanje u oblasti digitalnog marketinga

Svrha ovog projekta jeste povećanje zapošlјivosti mladih kroz adekvatnu edukaciju i sticanje veština za obavlјanje poslova komjuniti menadžera, jednog od inovativnih zanimanja, konkuretnih na tržištu rada. Pet mladih osoba će kao rezultat uspešnog pohađanja celokupnog ciklusa obuke za navedeno zanimanje biti zaposleno u organizaciji u kojoj postoji jasna potreba za angažovanjem kvalifikovanog kadra ovog profila.

Udruženje za mlade Srbije će u saradnji sa Unijom studenata Fakulteta organizacionih nauka raspisati javni poziv za učešće u programu. Od ukupnog broja prijavlјenih kandidata, na osnovu biografije (CV) i motivacionog pisma biće odabrano 120 polaznika edukacije. Oni će proći kroz dvodnevni edukativni program, posle kojeg će raditi test u pisanoj formi, na osnovu čijih rezultata će biti izabrano 40 najuspešnijih polaznika. 40 odabranih polaznika proći će testiranje na komjuteru i 20 najbolјih kvalifikovaće se za takmičenje koje će rezultirati s izborom 5 najbolјih kandidata kojima će biti obezbeđeno zaposlenje.

Trenutno je u toku prijava za učešće. Više informacija na adresi http://bit.ly/2r5pAKu.