#ONE su uspešne, #ONE su primer za sve, #ONE su žene.

AktuelnoComments are off

Uprkos napretku na zakonodavnom i institucionalnom nivou, ravnopravnost žena i muškaraca još uvek nije ostvarena, naročito se ovo vidi pri zapošlјavanju. Podaci kojima raspolažu pojedine državne institucije i nezavisna državna tela, kao i rezultati istraživanja koja su do sada sprovedena pokazuju da se žene i dalјe nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce, i da se suočavaju sa različitim formama diskriminacije: prisutan je ekstremno nizak stepen zastuplјenosti žena na rukovodećim pozicijama, dobro plaćenim i prestižnim poslovima; nasleđeni su stereotipi u izboru zanimanja, te podela na „muška” i „ženska” zanimanja; žene imaju znatno niže zarade u poređenju sa muškaracima.[1]

Sa cilјem da se dâ doprinos smanjenju diskriminacije žena u radnim odnosima, razbiju stereotipi o muškim i ženskim poslovima, unapredi jednakost i ravnopravnost polova, ali i osnaže i motivišu mlade žene gledatelјke televizije, Udruženje za mlade Srbije osmislilo je projekat „#ONE – povećanje vidlјivosti i promovisanje pozitivnih modela rodne ravnopravnosti u društvu“, u okviru koga je planirano kreiranje serijala od 3 emisije tokom kojih će biti intervjuisane predstavnice uspešnih žena u Srbiji iz različitih sfera. Sagovornice u emisijama govoriće o svojim trenutnim dostignućima, preprekama i razvojnom putu, i na taj način inspirisati gledatelјke i zajednicu i možda nekome postati uzor. Projekat je podržao medij sa nacionalnom frekvencijom RTV Pink, koji će emitovati emisije, kao i Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije koja je obezbedila sredstva za finansiranje aktivnosti.

[1] Весна Николић-Ристановић, Сања Ћопић, Јасмина Николић, Бејан Шаћири: Истраживање „Дискриминација жена на тржишту рада у Србији“, Београд, 2012. http://www.vds.org.rs/File/Diskriminacija%20zena%202012.pdf

Footer ОНЕ