Suzana Paunović gošća prve epizode emisije #ONE

AktuelnoComments are off

Uprkos napretku na zakonodavnom i institucionalnom nivou, ravnopravnost žena i muškaraca još uvek nije ostvarena, naročito se ovo vidi pri zapošlјavanju. Podaci kojima raspolažu pojedine državne institucije i nezavisna državna tela, kao i rezultati istraživanja koja su do sada sprovedena pokazuju da se žene i dalјe nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce, i da se suočavaju sa različitim formama diskriminacije: prisutan je ekstremno nizak stepen zastuplјenosti žena na rukovodećim pozicijama, dobro plaćenim i prestižnim poslovima; nasleđeni su stereotipi u izboru zanimanja, te podela na „muška” i „ženska” zanimanja; žene imaju znatno niže zarade u poređenju sa muškaracima.

Sa cilјem da se dâ doprinos smanjenju diskriminacije žena u radnim odnosima, razbiju stereotipi o muškim i ženskim poslovima, unapredi jednakost i ravnopravnost polova, ali i osnaže i motivišu mlade žene gledatelјke televizije, Udruženje za mlade Srbije osmislilo je projekat „#ONE – povećanje vidlјivosti i promovisanje pozitivnih modela rodne ravnopravnosti u društvu“, u okviru koga je planirano kreiranje serijala od 4 emisije tokom kojih će biti intervjuisane predstavnice uspešnih žena u Srbiji iz različitih sfera.

Specijalna gošća naše prve emisije bila je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Projekat je podržao medij sa nacionalnom frekvencijom RTV Pink.

Prvu epizodu pogledajte klikom na ekran ispod.


Disclaimer #ONE